Projecten
...
Projecten stichting Mens Centraal

Projecten


Wij zijn de opleidingsinstituten en hun studenten dankbaar voor alle tot nu toe uitgevoerde onderzoeken. Door  hun inzet (meer dan 300 studenten) zijn er nu 6 projecten gestart en liggen er nog veel ideeën op de plank voor later...

Flyer beweegproject ouderen

Klik op de afbeelding om onze flyer als pdf te downloaden.

download seniorengids
Ouderenondersteuning
Maexchange projecten SMC

Diverse van onze projecten vindt u ook terug op de MaExchange website van Kracht in NL.Onze projecten


Sensomotorisch Beweegprogramma

In de afgelopen jaren hebben wij diverse onderzoeken laten uitvoeren en mogelijkheden onderzocht om samen met Wiltraco tot een totaal beweegconcept te komen. Het is een zeer compleet (virtueel)beweeg- en beleefprogramma geworden waar alle ouderen aan mee kunnen doen, ook de mensen met een beperking of een vorm van dementie. Laagdrempelig, uitgebreid en vooral leuk om aan deel te nemen. Naast inspanning zorgen wij voor onspanning. Het sensomotorisch beleef- en beweegprogramma zal ertoe leiden dat ouderen meer spierkracht, bewegingsmogelijkheden, uithoudingsvermogen, snelheid en coördinatie (terug)krijgen. Hierdoor kunnen zij vaker op een veilige en aangename wijze deelnemen aan activiteiten.

Het programma bevat twee mogelijkheden: een aanbod per individu of in groepjes, passend bij hun beperking, al dan niet onder begeleiding van een fysiotherapeut. Het werken in groepjes is goed voor de sociale contacten van de senioren en kan kostenbesparend zijn voor de zorg.

Het programma is op 19 januari 2015 in 't Spant te Bussum  gepresenteer. Sindsdien is dit concept geplaatst in diverse plaatsen in Nederland. In januari 2016 is een  groep van 45 Hbo-studenten gestart met een onderzoek naar de inzet van een mobiele versie om ook de zelfstandig wonende senioren te kunnen voorzien van een leuk beweegprogramma. Dit onderzoek is afgerond, voor meer informatie kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Meer lezen over de mogelijkheden en onderdelen van dit concept? Klik hier


Ouderen en zelfredzaamheid / Seniorengids Charlois

Waar liggen nu werkelijk de behoeftes van onze doelgroep? Is het het herstel van de hoeveelheid zorgondersteuning in de huishouding, of gaat het om het verdrijven van de eenzaamheid? Wij onderzochten samen met 16 studenten van de HRO Zorg en Welzijn wat zelfstandig wonende ouderen nu eigenlijk zelf willen, wat hebben zij nu of in de toekomst nodig? Wij brachten in kaart wat de senior nodig heeft en hoe wij hier als stichting  op in kunnen spelen.

De onderzoeksresultaten geven aan dat er een grote behoefte is aan informatie over zorg, welzijn en activiteiten in de wijken. Ons eerste grote project was dan ook het uitgeven van een senioregids in Rotterdam-Charlois, met financiële ondersteuning door de Gebiedscommissie Charlois. Eind 2015 was het zover. De gids werd gedrukt, 105 pagina's  vol nuttige informatie. De papieren versie werd in een oplage van 5000 stuks verspreid in de wijken van Charlois. De digitale versie is te downloaden als u hiernaast op de foto van gids  klikt. De tweede (aangepaste) versie is alweer gedrukt en wordt verspreid door de gemeente Rotterdam en Dock tijdens het project 'Voor Mekaar', de 75plus huisbezoeken. Voor de wijk Pendrecht werken wij, samen met 128 studenten van o.a. Zadkine mee aan dit project. Iedere 3 maanden wordt de pdf versie aangepast zodat de sociale kaart en alle activiteiten in de wijken terug te vinden zijn. We zijn benieuwd wat u ervan vindt! Voor informatie over het aanleveren van nieuwe informatie, wijzingingen of adverteren. Klik hier


Ouderenmishandeling en Criminaliteit

Hoe staat het met de veiligheid van onze ouderen?

16 studenten van de HR Zorg en Welzijn onderzochten hoe wij ouderen kunnen ondersteunen i.s.m. politie, gemeente en andere organisaties. Ondertussen hebben wij mogen aansluiten bij een expertgroep slachtofferhulp bij ouderenmishandeling en worden wij betrokken bij het project 'Ouderen in Veilige Handen'. Na de nodige cursussen zijn wij zover dat wij graag het luisterend oor bieden aan senioren en mantelzorgers. Voor meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen klikt u hier.


Samenwerking Zorg/Welzijn en de Opleidingsinstituten

Samenwerken met diverse opleidingsinstituten en zorginstanties om de senioren op meerdere vlakken te kunnen ondersteunen. Projectmatig studenten MBO en HBO inzetten in de wijken van Charlois en zo de extramurale klanten van de zorginstellingen ondersteunen. Meer weten over dit project? Klik hier


Twee projecten tegen eenzaamheid:

1. Herinneringskar, project tegen eenzaamheid, reminiscentie.

SMC heeft voor de bewoners van een verpleeghuis in Charlois een herinnneringskar gemaakt en geschonken. Mantelzorgers, vrijwilligers en studenten zijn aan de slag gegaan met dit mooie project.

De eerste resultaten zijn geweldig!

Lees hier meer over de projecten tegen eenzaamheid.


2. 'Voor Mekaar', de bezoeken aan de 75-plussers, project tegen eenzaamheid.

Samen met Dock, de studenten van Zadkine en onze eigen stagiaires voerden we dit project uit in de wijk Pendrecht. Tussen 25 mei en 1 juli 2016 zijn de 75-plussers bezocht en de hulpvragen opgepakt door de professionals.

Lees hier meer over de projecten tegen eenzaamheid.


Voor bovengenoemde projecten zijn wij aangesloten bij de stedelijke coalitie tegen eenzaamheid.

Binnenkort leest u hier meer over op onze projectenpagina.

Onze vermelding op de website van Coalitie Erbij Rotterdam:

http://www.coalitieerbijrotterdam.nl/index.php/partners/overzicht-partners2?start=25

Uitgevoerde onderzoeken:

Wij zijn van mening dat je zonder onderzoek geen goed aansluitende projecten voor de doelgroep kunt opzetten.

De opdracht aan de studenten is altijd dat de beleving en de behoeftes van de senioren voorop moeten staan.

De afgelopen jaren zijn er vele onderzoeken uitgevoerd. Om u inzicht te geven kunt u een hiernaast het overzicht

downloaden.

Heeft u vragen, opmerkingen of nieuwe ideeën voor projecten?

Bent u nieuwsgierig naar één van de onderzoeken? Neem dan gerust contact met ons op.

onderzoeken SMC

Toekomstige Projecten


Ambitieus als we zijn hebben we nog veel meer ideeën, maar we kunnen niet alles tegelijk...

Het volgende lijstje gaan we zeker iets mee doen:


  • Projecten uitwerken en opzetten samen met de opleidingsinstituten en zorginstanties om de ouderen op meerdere vlakken te kunnen ondersteunen.
  • Het mobiel maken van ons sensomotorisch beleef en beweegproject om ook mensen in hun eigen omgeving te kunnen laten deelnemen.
  • Het delen van onze concepten en onderzoeken met andere partijen.
  • Ondersteuning van mantelzorgers door het aanbieden van een luisterend oor, informatie en diensten.


Hoe we dit gaan doen moeten zijn we nog verder aan het uitwerken. Zin om hieraan mee te werken? Neem contact met ons op, wij zijn blij met alle hulp!


Logo Stichting Mens Centraal


Stichting Mens Centraal


Postadres:


Nachtwaker 43

3161 LL  Rhoon

NederlandUw werk op onze website?

Your work at our website?

Klik hier/click here


Aanmelden nieuwsbrief


Gebruiksvoorwaarden

Stichting Mens Centraal helpt senioren
Anbi-status
senioren
ouderen
senior
oudere
seniorenMobiel: 06 - 40545490


E-mail: info@stichtingmenscentraal.nl


KvK: 56599994


IBAN:  NL36INGB0007443734