Over SMC
...
samenwerking senioren

Wie zijn wij?


Jarenlang hebben we het er over gehad dat 'ze' eens beter voor de senioren moesten zorgen.

Tot het besef kwam dat we zelf ook niet zoveel deden...

Wij gooien het roer om!

De vele veranderingen die, nu en in de toekomst, worden doorgevoerd binnen Zorg & Welzijn hebben geleid tot de oprichting van SMC.

De toenemende vergrijzing, de anders gestructureerde zorg en het langer zelfstandig blijven wonen maken dat het tijd wordt voor een nieuwe aanpak. SMC heeft vele onderzoeken laten uitvoeren om inzicht te krijgen waar  behoeften van senioren liggen. Met de resultaten zijn wij een aantal projecten gestart ter ondersteuning van ouderen en mantelzorgers en van zorgverleners die werken met ouderen.


Onze Missie

Stichting Mens Centraal zet projecten en activiteiten op t.b.v. senioren, om binnen deze groep zelfredzaamheid te bevorderen, eenzaamheid en isolement te bestrijden en participatie aan het maatschappelijk leven te laten toenemen.


Visie en Doel

Ons motto is: ‘Je steentje bijdragen’.

De projecten en activiteiten zijn gericht op het ondersteunen van senioren, mantelzorgers en zorgverleners. Allen kunnen een helpende hand gebruiken. Wij zetten zoveel mogelijk projecten voor groepen nog zelfstandig wonende (kwetsbare) senioren op. De senioren die door ons ondersteund zijn  stimuleren wij om zelf mee te helpen met een van onze volgende projecten. Door onze laagdrempelige werkwijze kan iedereen betrokken raken bij onze projecten, zich nuttig voelen en nieuwe contacten vergaren binnen de eigen omgeving. Voor het opzetten en realiseren van de projecten werken wij samen met professionals uit de zorgsector, met vrijwilligers en met studenten.


WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geeft mogelijkheden om  SMC een ondersteunde rol te laten vervullen d.m.v. haar projecten. Ook hier is samenwerking met relevante partijen noodzakelijk.

ANBI


Stichting Mens Centraal is door de belastingdienst per 1-1-2015 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hieronder kunt u alle informatie vinden over SMC betreffende de publicatieplicht ANBI.


Naam en contactgegevens

Stichting Mens Centraal (SMC)

Nachtwaker 43

3161 LL Rhoon

010-5017693 / 06-46668973

info@stichtingmenscentraal.nl


KvK 56599994

RSIN/fiscaalnummer: 8522.07.426


Beleidsplan

De doelstelling en de activiteiten die SMC opzet zijn hierin opgenomen, evenals het beloningsbeleid van de bestuursleden en de projectleider en  de wijze waarop SMC haar inkomsten verwerft.


Financiële verantwoording

Balans en Resultatenrekening 2014

Balans en Resultatenrekening 2015

Balans en Resultatenrekening 2016

Balans en Resultatenrekening 2017

Balans en Resultatenrekening 2018


  Die goede oude tijd kunnen

    we niet terugbrengen,

maar samen met u creëren wij                    kansen voor een betere

toekomst

Iedereen hoopt oud te worden, maar met de huidige bezuinigingen in de zorg betekent dit ook dat we steeds

meer afhankelijk zijn van

mantelzorgers en vrijwilligers.

Laten we met z'n allen werken aan

een mooie oude dag

voor iedereen!

SMC ondersteunt ouderen.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u informatie over een bepaald project?

U mag mij altijd benaderen!


Vriendelijke groeten,

Ingrid Hoogstraten


E-mail: info@stichtingmenscentraal.nl

Mobiel: 06-466 68973

Stichting Mens Centraal


  Bestuurssamenstelling m.i.v. 1-10-2018


  • Voorzitter:

Robin Groeneveld


  • Secretaris:

Vacant


  • Penningmeester:

Marianne Hoogstraten
Projectleiding


  • De leiding en begeleiding van onze projecten is in handen van Ingrid Hoogstraten, oprichtster van SMC.
Adviseur


  • Gijs Biesbroek, oud-voorzitter van SMC

 

Logo Stichting Mens Centraal


Stichting Mens Centraal


Postadres:


Nachtwaker 43

3161 LL  Rhoon

NederlandUw werk op onze website?

Your work at our website?

Klik hier/click here


Aanmelden nieuwsbrief


Gebruiksvoorwaarden

Stichting Mens Centraal helpt senioren
Anbi-statusMobiel: 06 - 40545490


E-mail: info@stichtingmenscentraal.nl


KvK: 56599994


IBAN:  NL36INGB0007443734