Over SMC

Velen koesteren de wens om op een aangename en gezonde wijze oud te worden. Met de toenemende vergrijzing, de zorguitdagingen en het afnemende aantal beschikbare mantelzorgers en vrijwilligers, is het cruciaal dat we gezamenlijk onze verantwoordelijkheid nemen. Laten we met vereende krachten streven naar een prachtige levensfase voor ons allemaal, waarbij een mooie oude dag binnen ieders bereik ligt.

Onze Missie

Stichting Mens Centraal zet projecten en activiteiten op t.b.v. senioren, om binnen deze groep zelfredzaamheid te bevorderen, eenzaamheid en isolement te bestrijden en participatie aan het maatschappelijk leven te laten toenemen.

Visie en Doel

Onze leidende gedachte is: "Samen een verschil maken".

De projecten en activiteiten zijn gericht op het ondersteunen van senioren, mantelzorgers en zorgverleners. Allen kunnen een helpende hand gebruiken. Wij zetten zoveel mogelijk projecten voor groepen nog zelfstandig wonende (kwetsbare) senioren op. De senioren die door ons ondersteund zijn stimuleren wij om zelf mee te helpen met een van onze volgende projecten. Door onze laagdrempelige werkwijze kan iedereen betrokken raken bij onze projecten, zich nuttig voelen en nieuwe contacten leggen binnen de eigen omgeving. Voor het opzetten en realiseren van de projecten werken wij samen met professionals uit de zorg/welzijnsector, vrijwilligers en studenten.


ANBI status

Vanaf 1 januari 2015 heeft Stichting Mens Centraal de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen van de belastingdienst.Naam en contactgegevens

Stichting Mens Centraal (SMC)

Hovenier 45

3161 LG Rhoon

06 - 40 54 54 90

info@stichtingmenscentraal.nl


KvK 56599994

RSIN/fiscaalnummer: 8522.07.426

Beleidsplan

De doelstelling en de activiteiten die SMC opzet zijn hierin opgenomen, evenals het beloningsbeleid van de bestuursleden en de projectleider en  de wijze waarop SMC haar inkomsten verwerft.


Het activiteitenjaarverslag 2020, 2021 en 2022 vindt u op onze projectenpagina.Financiƫle verantwoording

Balans en Resultatenrekening 2014

Balans en Resultatenrekening 2015

Balans en Resultatenrekening 2016

Balans en Resultatenrekening 2017

Balans en Resultatenrekening 2018

Balans en Resultatenrekening 2019

Balans en Resultatenrekening 2020

Balans en Resultatenrekening 2021

Balans en Resultatenrekening 2022

Stichting Mens Centraal


Bestuurssamenstelling 

Voorzitter: Robin Groeneveld

Penningmeester: Marianne Hoogstraten

Secretaris: Vanesza Leeuwerik 


Adviserend lid:

Gijs Biesbroek, oud-voorzitter van SMC


Projectleiding

De begeleiding van onze projecten is in handen van Ingrid Hoogstraten, oprichtster van SMC.

SMC ondersteunt ouderen.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u informatie over een bepaald project?

U mag mij altijd benaderen!


Vriendelijke groeten,

Ingrid Hoogstraten


E-mail: info@stichtingmenscentraal.nl

Mobiel: 06 - 40 54 54 90

samenwerking ondersteuning senioren

Wie zijn wij?


Jarenlang hebben we het er over gehad dat 'ze' eens beter voor de ouderen moesten zorgen. Tot het besef kwam dat we zelf ook niets deden...


Wij gooiden het roer om!