Over SMC
Logo Stichting Mens Centraal

 

 

Mobiel: 06 - 466 689 73

 

E-mail: info@stichtingmenscentraal.nl

 

KvK: 56599994

 

IBAN: NL36INGB0007443734

 

 

 

 

Uw werk op onze website?

Your work at our website?

Klik hier/click here

 

Aanmelden nieuwsbrief

 

Gebruiksvoorwaarden

Anbi-status
Stichting Mens Centraal helpt senioren

 

Stichting Mens Centraal

Ontmoetingscentrum Zuiderkroon

Vlissingenplein 108

3086 GZ Rotterdam

Postadres:

Nachtwaker 43

3161 LL Rhoon

Nederland

ANBI

 

Stichting Mens Centraal is door de belastingdienst per 1-1-2015 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hieronder kunt u alle informatie vinden over SMC betreffende de publicatieplicht ANBI.

 

Naam en contactgegevens

Stichting Mens Centraal (SMC)

Nachtwaker 43

3161 LL Rhoon

010-5017693 / 06-46668973

info@stichtingmenscentraal.nl

 

KvK 56599994

RSIN/fiscaalnummer: 8522.07.426

 

Het beleidsplan:

De doelstelling en de activiteiten die SMC opzet zijn hierin opgenomen. Tevens is het beloningsbeleid van de bestuursleden en de projectleider hierin opgenomen, alsmede op welke wijze SMC haar inkomsten verwerft.

 

Wij gooien het roer om!

De vele veranderingen die, nu en in de toekomst, worden doorgevoerd binnen de zorg en welzijn hebben ertoe geleid dat SMC is opgericht.

De toenemende vergrijzing, anders gestructureerde zorg en het langer zelfstandig blijven wonen maken dat het tijd wordt voor een nieuwe aanpak. SMC heeft vele onderzoeken laten uitvoeren om inzicht te krijgen waar de behoefte van de senioren ligt. Met deze resultaten zijn wij een aantal projecten gestart ter ondersteuning van de ouderen, mantelzorgers en zorgverleners die werken met ouderen.

 

Onze Missie

Stichting Mens Centraal zet projecten en activiteiten op t.b.v. senioren om de zelfredzaamheid te bevorderen, eenzaamheid/isolement te bestrijden en ouderenparticipatie in de maatschappij laten toenemen.

 

Visie en Doel

Ons motto is: ‘Je steentje bijdragen’.

De projecten/activiteiten zullen gericht zijn op het ondersteunen van senioren, mantelzorgers en zorgverleners die een helpende hand kunnen gebruiken. Wij gaan zoveel mogelijk projecten voor groepen nog zelfstandig wonende (kwetsbare) senioren opzetten. De senioren die door ons geholpen worden zullen wij stimuleren om zelf mee te helpen met een volgend project. Op deze manier zal iedereen laagdrempelig betrokken raken bij onze projecten, zich nuttig voelen en nieuwe contacten vergaren binnen zijn/haar omgeving. Voor het opzetten en realiseren van de projecten werken wij samen met professionele krachten uit de zorgsector, vrijwilligers en studenten.

Door de overdracht van zorg voor ouderen conform de Wet Maatschappelijke Ondersteuning naar de gemeenten (WMO), ontstaan er ook mogelijkheden voor SMC een ondersteunde rol te kunnen hebben d.m.v. haar projecten. Ook hier is samenwerking met relevante partijen noodzakelijk.

 

 

 

 

 

Die goede oude tijd kunnen

we niet terugbrengen,

maar samen met u creëren wij kansen voor een betere

toekomst

Iedereen hoopt oud te worden maar met de huidige bezuinigingen in de zorg betekend dit dat we steeds meer afhankelijk zijn van mantelzorgers en vrijwilligers. Laten we met z'n allen werken aan een mooie oude dag voor iedereen!

SMC ondersteunt ouderen.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u informatie over een bepaald project?

U mag mij altijd benaderen!

 

Vriendelijke groeten,

Ingrid Hoogstraten

 

E-mail: info@stichtingmenscentraal.nl

Mobiel: 06-466 68973

Stichting Mens Centraal

 

Bestuurssamenstelling:

 

  • Voorzitter:

Gijs Biesbroek

 

  • Secretaris:

Vacant

 

  • Penningmeester:

Marianne Hoogstraten

 

M.i.v. 1-1-2016 heeft er een wijziging in het bestuur plaats gevonden.

De oprichtster van SMC, Ingrid Hoogstraten, blijft werkzaam binnen de stichting en begeleid onze projecten.