Over SMC

Iedereen hoopt op een leuke en gezonde manier oud te worden. Door de vergrijzing, de zorgkloof en steeds minder beschikbaar zijn van mantelzorgers en vrijwilligers moeten we allemaal ons steentje gaan bijdragen. Laten we met z'n allen werken aan een mooie oude dag voor iedereen!

Onze Missie

Stichting Mens Centraal zet projecten en activiteiten op t.b.v. senioren, om binnen deze groep zelfredzaamheid te bevorderen, eenzaamheid en isolement te bestrijden en participatie aan het maatschappelijk leven te laten toenemen.

Visie en Doel

Ons motto is: ‘Je steentje bijdragen’.

De projecten en activiteiten zijn gericht op het ondersteunen van senioren, mantelzorgers en zorgverleners. Allen kunnen een helpende hand gebruiken. Wij zetten zoveel mogelijk projecten voor groepen nog zelfstandig wonende (kwetsbare) senioren op. De senioren die door ons ondersteund zijn stimuleren wij om zelf mee te helpen met een van onze volgende projecten. Door onze laagdrempelige werkwijze kan iedereen betrokken raken bij onze projecten, zich nuttig voelen en nieuwe contacten leggen binnen de eigen omgeving. Voor het opzetten en realiseren van de projecten werken wij samen met professionals uit de zorg/welzijnsector, vrijwilligers en studenten.


ANBI status

Stichting Mens Centraal is door de belastingdienst per 1-1-2015 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hiernaast kunt u alle informatie vinden over SMC betreffende de publicatieplicht ANBI.Naam en contactgegevens

Stichting Mens Centraal (SMC)

Hovenier 45

3161 LG Rhoon

06 - 40 54 54 90

info@stichtingmenscentraal.nl


KvK 56599994

RSIN/fiscaalnummer: 8522.07.426

Beleidsplan

De doelstelling en de activiteiten die SMC opzet zijn hierin opgenomen, evenals het beloningsbeleid van de bestuursleden en de projectleider en  de wijze waarop SMC haar inkomsten verwerft.


Het activiteitenjaarverslag 2020 en 2021 vindt u op onze projectenpagina.
Financiële verantwoording

Balans en Resultatenrekening 2014

Balans en Resultatenrekening 2015

Balans en Resultatenrekening 2016

Balans en Resultatenrekening 2017

Balans en Resultatenrekening 2018

Balans en Resultatenrekening 2019

Balans en Resultatenrekening 2020

Balans en Resultatenrekening 2021

Stichting Mens Centraal


Bestuurssamenstelling 

Voorzitter: Robin Groeneveld

Penningmeester: Marianne Hoogstraten

Secretaris: Vanesza Leeuwerik 


Adviserend lid:

Gijs Biesbroek, oud-voorzitter van SMC


Projectleiding

De begeleiding van onze projecten is in handen van Ingrid Hoogstraten, oprichtster van SMC.

SMC ondersteunt ouderen.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u informatie over een bepaald project?

U mag mij altijd benaderen!


Vriendelijke groeten,

Ingrid Hoogstraten


E-mail: info@stichtingmenscentraal.nl

Mobiel: 06 - 40 54 54 90

samenwerking ondersteuning senioren

Wie zijn wij?


Jarenlang hebben we het er over gehad dat 'ze' eens beter voor de ouderen moesten zorgen. Tot het besef kwam dat we zelf ook niets deden...


Wij gooiden het roer om!