Herinneringskar en Groenproject

Twee mooie projecten voor de bewoners van verpleeghuizen

De Herinneringskar

De Herinneringskar


Een zinvolle invulling van een dag is belangrijk, zeker voor ouderen met een vorm van dementie. Met het reminiscentie project 'de Herinneringskar' willen wij de bewoners van verpleeghuizen hierbij ondersteunen.


De eerste mobiele kar is in mei 2016 door SMC geschonken aan Aafje Slinge, een verpleeghuis met ongeveer 100 bewoners die lijden aan een vorm van dementie. Daarna zijn er nog 2 karren aangeschaft door andere verpleeghuizen.

Studenten en vrijwilligers zijn samen met de bewoners aan de slag gegaan en de resultaten zijn erg positief.


Reminiscentie, het bewust ophalen van positieve herinneringen d.m.v. diverse voorwerpen, muziek, geur, spellen en foto’s van vroeger.

Het doel van de activiteit is het stimuleren van het geheugen, het bieden van een vorm van ontspanning en rust en het ondersteunen van de identiteit en zelfvertrouwen van de ouderen. Het terugdenken aan vroeger en het ophalen van herinneringen kan iemands dag een stukje zinvoller maken. Dit kan meetbaar gemaakt worden door de ouderen tijdens de activiteit te observeren en de resultaten van de gesprekken vast te leggen in een reflectie /communicatielijst. Deze lijst kan opgenomen worden in het zorgdossier.


De Herinneringskar is een laagdrempelige activiteit voor ouderen die de zorg inzicht geeft in het vroegere leven van de bewoner.

Voor mantelzorgers en vrijwilligers is het een makkelijke activiteit om op te pakken en om mee te werken. Het doel van de activiteit voor de zorgverleners, mantelzorgers en familie is om de beleving van de ouderen in deze nieuwe levensfase beter te leren kennen. De onderlinge band tussen de ouderen en de zorgverleners/mantelzorgers zal daardoor versterkt kunnen worden.


Onderzoek: 25 studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben een combinatie van snoezelen en reminiscentie onderzocht, met mooie resultaten.


De Herinneringskar
mooie momenten, herinneringen
Studenten van de Hogeschool Rotterdam

Het Groenproject

Groene activiteiten

Het Groenproject


Voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie is een groene omgeving een manier om tot rust te komen.

De groenomgeving biedt de mogelijkheid voor deze mensen om zich te uiten op een creatieve manier en zorgt ervoor dat zij zich makkelijker kunnen oriënteren, omdat zij kunnen vasthouden aan het verloop van de dag en het wisselen van de seizoenen. Dit geeft mensen een nieuwe manier om om te gaan met hun invaliditeit. Ook bij het handhaven van emotioneel evenwicht speelt de groenomgeving een rol. Deze zorgt ervoor dat mensen met dementie zich rustiger voelen, minder prikkelbaar zijn, minder ongewenste gedragingen vertonen en minder depressieve gevoelens ervaren.


Het behoud van een positief zelfbeeld kan in de groenomgeving teruggevonden worden in het feit dat deze de ruimte biedt om vertrouwde, fysieke activiteiten te verrichten. Ook stimuleert de groenomgeving het ophalen van herinneringen wat de communicatie met anderen vergemakkelijkt. Het verrichten van activiteiten die vertrouwd zijn en het vergemakkelijken van communicatie, hetgeen doorgaans lastig is, levert een bijdrage aan een gevoel van competentie voor de persoon met dementie.


SMC heeft samen met Sanne Luijben dit prachtige project opgezet in een verpleeghuis in Rotterdam Zuid. Sanne volgde de opleiding Landbouw & Zorg aan de Warmonderhof en is daarnaast kunstenaar. Deze combinatie maakt het een creatief en gedegen uitvoering waar de bewoners van dit verpleeghuis veel plezier aan beleven. Naast de groene inrichting van 11 huiskamers en de buitenruimte is er een Tuinkist geleverd inclusief een boekje met 12 groene activiteiten voor de bewoners, afgestemd op de jaargetijdes. De gebruikte planten zijn veilig, niet giftig, en de bewoners zijn bij het gehele project betrokken.


De Tuinkist, groene activiteiten verpleeghuis
Groene activiteiten verpleeghuis
Groenproject
Sanne Luijben groenproject
Groene activiteiten verpleeghuis