Armoede

Twee mooie projecten bij armoede

Resultaten dialoogtraject armoede en schulden
twitter Michiel Grauss
Mouris Trajecten Bureau

De Geldboom

De Geldboom

De Geldboom


SMC heeft een website gecreëerd voor alle Rotterdammers die geen 'geldboom' in hun tuin hebben staan.


In Rotterdam leven veel mensen in ernstige armoede, waarbij zelfs één op de vier kinderen in deze omstandigheden opgroeit. Het gevoel van schaamte weerhoudt vaak mensen ervan om hulp te zoeken. Dit project richt zich niet alleen op onze doelgroep, de ouderen, maar op alle inwoners van Rotterdam die behoefte hebben aan financiële tips of ondersteuning.


De website is uitgebreid en biedt per gebied gedetailleerde informatie over waar men hulp kan vinden bij financiële problemen. Daarnaast bevat het waardevolle suggesties voor gratis uitstapjes, gemeentelijke voorzieningen, voordelige eetgelegenheden, kringloopwinkels, en meer.

We hebben ook een overzicht voor professionals, aangezien zij eveneens vele mensen kunnen helpen via deze bron.

Het onderzoek voor dit project werd uitgevoerd door groepen studenten van de Hogeschool, terwijl Gijs Biesbroek, een adviseur van SMC, de cijfers per gebied in kaart heeft gebracht.

De website werd in 2020 gelanceerd, en we nodigen je van harte uit om een kijkje te nemen!

www.degeldboom.nl

De Geldboom, website

Aan het einde van 2022 ontvingen we een welkome subsidie van het Deltaport Donatiefonds. We zijn hier ontzettend blij mee! Deze subsidie stelt Stichting Mens Centraal in staat om de website van De Geldboom onder de aandacht van de Rotterdammers te brengen.

Dialoogtraject Armoede en Schulden

Gesprek wethouder Michiel Grauss
Dialoogtraject Michiel Grauss

Dialoogtraject Armoede en Schulden


Het dialoogtraject omvat 4 bijeenkomsten van zo’n 2,5 uur.

Bij dit traject hebben we zowel mensen uit de doelgroep zelf (zij die leven in armoede en met schulden), als een vertegenwoordiging van de formele en informele hulp/dienstverlening betrokken. Het gesprek – o.l.v. 2 ervaren dialoogbegeleiders - werd gevoerd met de doelgroep samen i.p.v. over de doelgroep, dat is een essentieel element in het Dialoogtraject. Dit in een fiftyfifty verhouding (evenveel aanbieders als mensen van de doelgroep).


Behaalde resultaten deelnemers doelgroep armoede/schulden

Hebben schroom en schaamte opzij gezet en zijn aan tafel aangeschoven.

Voelden zich gehoord, gezien en gerespecteerd. Meer inzicht in eigen en elkaars situatie gekregen. Sommigen gaan concrete zaken ondernemen.


Behaalde resultaten Aanbieders van diensten

Meer inzicht gekregen in wat de doelgroep beweegt en bezighoudt en wat mensen in armoede nu eigenlijk nodig hebben.

Meer spreken met mensen dan over mensen. Belang van lokaal samenwerking & verbinden. Buiten de lijntjes!


Het eindgesprek werd gehouden in Hoek van Holland. Wethouder Michiel Grauss nam hieraan deel. Meer weten over dit project? Download hier de pdf!


Dit project is ondersteund door SMC, zij hebben de subsidieaanvraag verzorgd voor Ina Mouris van Mouris Projecten Bureau.

Kijk ook eens op haar website voor andere mooie projecten over o.a. Mantelzorg.