Ouderenmishandeling
Ouderen in veilige handen

Staatssecretaris van Rijn

Ouderenmishandeling


De schatting is dat er 200.000 ouderen in Nederland jaarlijks het slachtoffer worden van mishandeling. Dit is 1 op de 20 ouderen!


In Nederland onderscheiden we zes verschijningsvormen van ouderenmishandeling:

• lichamelijke mishandeling

• psychische mishandeling

• financiële uitbuiting

• verwaarlozing

• schending van rechten

• seksueel misbruik

Verschillende soorten van ouderenmishandeling komen vaak naast elkaar voor.


SMC biedt een luisterend oor aan ouderen, maar ook aan (overbelaste)  mantelzorgers.

Wij hebben diverse workshops gedaan, hebben contact met diverse partijen en hebben heel veel informatie weten te verzamelen over dit onderwerp. 

Ouderen in veilige handen


Op 15 juni 2016 heeft staatssecretaris  Martin van Rijn de nieuwe plannen voor het project   'Ouderen in Veilige Handen' gepresenteerd.  Wij zijn trots dat wij hiervoor uitgenodigd zijn.


Binnen het project 'Voor Mekaar', de bezoeken binnen de gemeente Rotterdam van de 75-plussers, zorgen wij er, samen met Veilig Thuis, voor dat de studenten van het Zadkine zich bewust worden van deze problematiek. Studenten en vrijwilligers die voor ons  aan de verschillende projecten werken zijn bekend met de pdf waarin de signalen van mishandeling beschreven worden. 


Criminaliteit

Ouderen zijn kwetsbaar en daardoor makkelijk slachtoffer van criminaliteit.

Om aangifte te kunnen doen lopen de ouderen tegen steeds meer opstakels op. Minder geopende politiebureau's, niet altijd de beschikking over een computer, het invullen van vele papieren enz. Hetgeen zij zelf het meest missen is een luisterend oor, vooral bij kleine criminaliteit. Je bent goed van slag als je boodschappen uit je rollator gestolen worden, maar om hier de politie voor te bellen gaat het slachtoffer vaak te ver.


Wij hebben de politie geholpen met het organiseren van de bijeenkomsten voor ouderen over babbeltrucs.

Verder hebben we in de Seniorengids Charlois 2016/2017 dit onderwerp  opgenomen, en ook in de Gebiedsgidsen 65-plus is er informatie geplaatst.


Leidraad Veilige Zorgrelatie


Wij waren op uitnodiging aanwezig bij de presentatie van de Leidraad Veilige Zorgrelatie door het ministerie van VWS en hebben deze met succes binnen kunnen brengen bij zorginstellingen. 

Meldcode voor vrijwilligersorganisatie
Ouderenmishandeling
Veilig Thuis
Hogeschool Rotterdam
Leidraad veilige zorgrelatie

Ook voor dit project hebben wij veel ondersteuning gekregen van de Hogeschool Rotterdam door inzet van 16 studenten voor onderzoeken.