Start
...
Ondersteun onze senioren!

Ondersteuning senioren


Stichting Mens Centraal zet projecten op om eenzaamheid te bestrijden en zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen.

Wij ondersteunen zelfstandig wonende bejaarden en hun mantelzorgers. Daarnaast hebben wij projecten om de intramurale bewoners van verzorgingshuizen en verpleeghuizen mooie en zinvolle dagen te bezorgen.


SMC oudbewegen eren e bewegen

Ouderen en Bewegen


Beleven en bewegen voor alle senioren in een concept. Het is ons gelukt een mooie combinatie te maken van beweegmogelijkheden waardoor alle ouderen mee kunnen doen.

HBO Studenten hebben diverse fantastische onderzoeken voor ons uitgevoerd ter aanvulling van ons beleef en beweegproject.

Aan dit concept kunnen alle ouderen deelnemen, ook zij met een beperking of een vorm van dementie.

Het concept is klaar en het beweegproject draait op diverse plaatsen binnen zorg en welzijn.

virtueel bewegen seniorenAndere projecten


De afgelopen jaren zijn er onderzoeken uitgevoerd door studenten om erachter te komen hoe wij senioren en hun mantelzorgers het beste met projecten kunnen ondersteunen.

Ondertussen hebben meer dan 250 studenten van de HRO ons ondersteund en hebben wij meer dan 100 studenten van Zadkine mogen inzetten.

Hier zijn diverse mooie projecten uit gekomen, zoals bijvoorbeeld de Seniorengids, de Herinneringskar en ondersteuning bij het 'Voor Mekaar' project.SMC Projecten

Virtueel fietsenSamen met Wiltraco en de Vrienden van Aafje hebben op 4 locaties bewoners van Aafje kennis kunnen maken met virtueel fietsen op een duofiets.

De locaties Reyerheem, Schiehoven, Smeetsland en Meerweide lieten pg-bewoners (bewoners met een vorm van dementie) samen met de familie of vrijwilligers fietsen.

Hierbij is er een ruime keuze aan filmpjes zodat de bewoners kunnen kiezen of zij virtueel willen fietsen door bijvoorbeeld het Rotterdam van vroeger, of misschien wel de dierentuin willen verkennen.

Logo Stichting Mens Centraal


Stichting Mens Centraal


Postadres:


Nachtwaker 43

3161 LL  Rhoon

NederlandUw werk op onze website?

Your work at our website?

Klik hier/click here


Aanmelden nieuwsbrief


Gebruiksvoorwaarden

Stichting Mens Centraal helpt senioren
Anbi-status


Wist u dat 25 %

van onze senioren in de verpleging nooit meer buiten komt?

ouderen met karakter

Helpende handen, een noodzaak!


Stichting Mens Centraal zet primair projecten op om de eenzaamheid onder onze ouderen te bestrijden.  In de contacten met ouderen kijken wij naar de zelfredzaamheid en de mogelijkheden waarop die verbeterd zou kunnen worden. De mantelzorgers van ouderen spelen hierbij een belangrijke rol. Goed om erop te letten dat bij deze belangrijke groep geen overbelasting ontstaat. Ook zij verdienen ondersteuning!


We kunnen dit als stichting niet alleen en werken daarom samen met vele organisaties die zich inzetten voor het welzijn van ouderen. Toch zijn er nog veel vrijwilligers nodig voor ondersteunende taken.

Het besef is aanwezig dat onze ouderen onze hulp hard nodig hebben. Zij die het fundament voor onze welvaart hebben gelegd, dreigen nu het slachtoffer te worden van alle bezuinigingen binnen de zorg en welzijn. We behoeven niet in herhaling te vallen. Het nieuws spreekt voor zich: de toekomstverwachting van de dagen met een ‘gouden randje’ zijn al lang niet meer vanzelfsprekend en zeker niet als er dringend zorg nodig is. Eenzaamheid bestrijden en het bevorderen van  zelfredzaamheid behoren zeker tot die zorgcategorie. 


Enkele cijfers voor de beeldvorming over eenzaamheid:                                                       

Van de ruim 2,6 miljoen 65+ ouderen voelt bijna 1 miljoen zich eenzaam. Meer dan 100.000 ouderen voelen zich ernstig tot uiterst eenzaam; zij hebben slechts één keer in de maand een sociaal contact. (Bron: TNS/NIPO, nov. 2012).


Graag doen wij een beroep op een ieder om iets aan het bereiken van onze doelstellingen bij te dragen. Dat kan natuurlijk in persoon maar ook  een donatie is heel welkom. Voor alle mogelijkheden klikt u hiernaast op de HELP MEE button.Mobiel: 06 - 40545490


E-mail: info@stichtingmenscentraal.nl


KvK: 56599994


IBAN:  NL36INGB0007443734