Home

Wij ondersteunen zelfstandig wonende senioren en hun mantelzorgers. Verder zetten wij projecten op om de bewoners van verzorgingshuizen en verpleeghuizen mooie en zinvolle dagen te bezorgen.


Andere partijen, die mooie projecten voor onze doelgroep opzetten, kunnen rekenen op onze ondersteuning en samenwerking.

Onze projecten


Door de ouderen zelf te benaderen horen wij wat er speelt en wat hun wensen zijn. Eenzaamheid, zelfredzaamheid, meetellen, onduidelijke regelingen, maar ook bijvoorbeeld op een leuke manier in beweging komen. Verder de juiste activiteiten aanbieden voor ouderen die in de verpleeghuizen wonen. 


SMC heeft vele onderzoeken uit laten voeren om onze projecten goed te kunnen laten aansluiten bij de behoeftes van onze doelgroep.

Kijk eens op onze projectenpagina!

Deze projecten mag je niet missen!

De Geldboom, voor alle Rotterdammers zonder Geldboom in hun tuin!

www.degeldboom.nl

Meer info over de 14 gezellige levensliedmiddagen?

Reserveer snel jouw gratis kaartje! Voor meer informatie

klik hier

Drie Rotterdamse Fitfestivals waar je alles over gezondheid kunt vinden. Gezonde voeding, e-Health, een gratis gezondheidscheck, een talentenscan en nog veel meer!

Meer info over deze Fitfestivals? klik hier

Ondersteuning ouderen
Ondersteun onze senioren!

Ondersteuning senioren


Stichting Mens Centraal zet projecten op om eenzaamheid te bestrijden en zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen.