Home

Wij ondersteunen zelfstandig wonende senioren en hun mantelzorgers. Verder zetten wij projecten op om de bewoners van verzorgingshuizen en verpleeghuizen mooie en zinvolle dagen te bezorgen.


Andere partijen, die mooie projecten voor onze doelgroep opzetten, kunnen rekenen op onze ondersteuning en samenwerking.

Onze projecten


Door de ouderen zelf te benaderen horen wij wat er speelt en wat hun wensen zijn. Eenzaamheid, zelfredzaamheid, meetellen, onduidelijke regelingen, maar ook bijvoorbeeld op een leuke manier in beweging komen. Verder de juiste activiteiten aanbieden voor ouderen die in de verpleeghuizen wonen. 


SMC heeft vele onderzoeken uit laten voeren om onze projecten goed te kunnen laten aansluiten bij de behoeftes van onze doelgroep.

Kijk eens op onze projectenpagina!

Ondersteuning ouderen

De Geldboom, voor alle Rotterdammers zonder Geldboom in hun tuin!

www.degeldboom.nl

of kijk hier voor onze andere projecten.

Meer info over het levenslied, klik hier

Meer lezen over ons?


Over onze missie, ons doel en over wie wij zijn? Over onze samenwerkingspartners?

U leest er alles over op deze website!

Misschien kunnen wij in de toekomst ook met u samenwerken?


Wij zijn altijd op zoek naar betrokken vrijwilligers, naar leuke gedreven stagiaires, naar iedereen met een goed idee om de doelgroep te steunen. 

Ondersteun onze senioren!

Ondersteuning senioren


Stichting Mens Centraal zet projecten op om eenzaamheid te bestrijden en zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen.