Mishandeling en Criminaliteit
Ouderenmishandeling
...
Logo Stichting Mens Centraal


Stichting Mens Centraal


Postadres:


Nachtwaker 43

3161 LL  Rhoon

NederlandUw werk op onze website?

Your work at our website?

Klik hier/click here


Aanmelden nieuwsbrief


Gebruiksvoorwaarden

Stichting Mens Centraal helpt senioren
Anbi-status

Ouderenmishandeling


Ouderenmishandeling

De schatting is dat er  200.000 ouderen in Nederland jaarlijks het slachtoffer worden van mishandeling.

Dit is 1 op de 20 ouderen!


De definitie van ouderenmishandeling: ‘Al het handelen of nalaten van handelen jegens (geheel of gedeeltelijk) afhankelijke ouderen, door diegene(n) die in een persoonlijke en / of professionele relatie met die oudere staat(n), waardoor de oudere herhaaldelijk lichamelijke, geestelijke of materiële schade lijdt of zal lijden’


In Nederland onderscheiden we zes verschijningsvormen van ouderenmishandeling:

lichamelijke mishandeling

• psychische mishandeling

• financiële uitbuiting

• verwaarlozing

• schending van rechten

• seksueel misbruik

Verschillende soorten van ouderenmishandeling komen vaak naast elkaar voor.


SMC biedt een luisterend oor aan ouderen, maar ook aan (overbelaste)  mantelzorgers.

Wij weten welke partijen wij kunnen benaderen en hebben heel veel informatie weten te verzamelen over dit onderwerp. Er is een expertteam voor de regio Rijnmond waar wij  bij   aansluiten.


Op 15 juni 2016 heeft staatssecretaris  Martin van Rijn de nieuwe plannen voor het project   'Ouderen in Veilige Handen' gepresenteerd.  Wij zijn trots dat wij hierbij aanwezig mochten zijn.


Binnen het project 'Voor Mekaar', de bezoeken binnen de gemeente Rotterdam van de 75-plussers, zorgen wij er, samen met Veilig Thuis, voor dat de 128 studenten van het Zadkine zich bewust worden van deze problematiek. Studenten en vrijwilligers die voor ons  aan de verschillende projecten werken zijn bekend met de pdf waainr signalen van mishandeling beschreven worden. 


Criminaliteit

Ouderen zijn kwetsbaar en daardoor makkelijk slachtoffer van criminaliteit.

Om aangifte te kunnen doen lopen de ouderen tegen steeds meer opstakels op. Minder politiebureau's, niet altijd de beschikking over een computer, het invullen van vele papieren enz. Hetgeen zij zelf het meest missen is een luisterend oor, vooral bij kleine criminaliteit. Je bent goed van slag als je boodschappen uit je rollator gestolen worden, maar om hier de politie voor te bellen gaat het slachtoffer vaak te ver.


Wij geven, met ondersteuning van vrijwilligers en studenten, ondersteuning door te luisteren en te kijken of er verder stappen kunnen worden genomen. Ook helpen wij bij het doen van aangifte of bij het contact met politie of verzekering.


In de Seniorengids Charlois 2016/2017 hebben wij dit onderwerp  opgenomen, en ook in de Seniorengidsen die in 2018 in de overige Rotterdamse gebieden verschijnen zal dit de nodige aandacht krijgen


Contact

Heeft u vragen of wilt u eens met ons praten, dan kan u altijd contact met ons opnemen via de mail of telefoon. Alle medewerkers van SMC zijn in het bezit van een VOG-verklaring.

Wij bieden een luisterend oor, telefonisch of bij u thuis.

Voor dringende zaken kunt u ons ook bereiken op 06 - 466 689 73


Wilt u onze tijdlijn eens bekijken en inzicht krijgen wat wij voor dit project hebben  ondernomen?

Op de foto hiernaast kunt u klikken om de pdf te downloaden.


Veilig Thuis
Ouderen in Veilige Handen
SMC luistert echt naar u
Tijdlijn ouderenmishandelingMobiel: 06 - 40545490


E-mail: info@stichtingmenscentraal.nl


KvK: 56599994


IBAN:  NL36INGB0007443734