Mishandeling en Criminaliteit
Logo Stichting Mens Centraal

 

 

Mobiel: 06 - 466 689 73

 

E-mail: info@stichtingmenscentraal.nl

 

KvK: 56599994

 

IBAN: NL36INGB0007443734

 

 

 

 

Uw werk op onze website?

Your work at our website?

Klik hier/click here

 

Aanmelden nieuwsbrief

 

Gebruiksvoorwaarden

Anbi-status
Stichting Mens Centraal helpt senioren

 

Stichting Mens Centraal

 

Postadres:

 

Nachtwaker 43

3161 LL Rhoon

Nederland

Ouderenmishandeling en Criminaliteit

Ouderenmishandeling

De schatting is dat er 200.000 ouderen in Nederland jaarlijks het slachtoffer worden van mishandeling

Dit is 1 op de 20 ouderen!

 

De definitie van ouderenmishandeling: ‘Al het handelen of nalaten van handelen jegens (geheel of gedeeltelijk) afhankelijke ouderen, door diegene(n) die in een persoonlijke en / of professionele relatie met die oudere staat(n), waardoor de oudere herhaaldelijk lichamelijke, geestelijke of materiële schade lijdt of zal lijden’

 

In Nederland onderscheiden we zes verschijningsvormen van ouderenmishandeling:

• lichamelijke mishandeling

• psychische mishandeling

• financiële uitbuiting

• verwaarlozing

• schending van rechten

• seksueel misbruik

Verschillende soorten van ouderenmishandeling komen vaak naast elkaar voor.

 

Hier maakt SMC zich graag hard voor, wij bieden het luisterend oor aan ouderen, maar ook aan (overbelaste) mantelzorgers.

Wij weten welke partijen wij kunnen benaderen en hebben heel veel informatie weten te verzamelen over dit onderwerp. Er is een expertteam voor de regio Rijnmond waar wij bij hebben mogen aansluiten.

Op 15 juni jl heeft staatssecretaris Martin van Rijn de nieuwe plannen voor het project

'Ouderen in Veilige Handen' gepresenteerd. Wij zijn trots dat wij hierbij aanwezig mochten

zijn. Studenten en vrijwilligers die voor ons aan de verschillende projecten werken sturen wij

de pdf waarmee wij hen bewust proberen te maken van de signalen van mishandeling.

Binnen het project 'Voor Mekaar', de bezoeken binnen de gemeente Rotterdam van de 75-plussers, zorgen wij er, samen met Veilig Thuis, voor dat de 128 studenten van het Zadkine zich bewust worden van deze problematiek.

 

Criminaliteit

Ouderen zijn kwetsbaar en daardoor makkelijk slachtoffer van criminaliteit.

Om aangifte te kunnen doen lopen de ouderen tegen steeds meer opstakels op. Minder politiebureau's, niet altijd de beschikking over een computer, het invullen van vele papieren enz. Hetgeen zij zelf het meest missen is een luisterend oor, vooral bij kleine criminaliteit. Je bent goed van slag als je boodschappen uit je rollator gestolen worden maar om hier de politie voor te bellen?

Wij geven, met ondersteuning van vrijwilligers en studenten, ondersteuning door te luisteren en te kijken of er verder stappen moeten worden ondernomen.

Ook kunnen wij u helpen bij de aangifte of het contact met politie of verzekering.

 

In de Seniorengids die in 2016 is uitgeven hebben wij dit onderwerp ook opgenomen.

 

Heeft u vragen of wilt u eens met ons praten, dan kan u altijd contact met ons opnemen via de mail of telefoon. Alle medewerkers van SMC zijn in het bezit van een VOG-verklaring.

Wij bieden een luisterend oor, telefonisch of bij u thuis.

Voor dringende zaken kunt u ons ook bereiken op 06 - 466 689 73

 

Wilt u onze tijdlijn eens bekijken en inzicht krijgen wat wij voor dit project hebben ondernomen?

Op de foto hiernaast kunt u klikken om de pdf te downloaden.

 

Veilig Thuis
Ouderen in Veilige Handen
SMC luistert echt naar u
Tijdlijn ouderenmishandeling