Eenzaamheid
Eenzaamheid onder ouderen
...
Coalitie Erbij Rotterdam

Twee projecten 'Eenzaamheid'


Project 1: Voor de bewoners van een groot verpleeghuis in Rotterdam hebben we een mooi sproject opgezet: de Herinneringskar.


Project 2: SMC heeft meegewerkt aan het 'Voor Mekaar' project, de 75-plus bezoeken, van de gemeente Rotterdam.


Met onze inzet om eenzaamheid te bestrijden sluiten wij aan bij de Coalitie Erbij Rotterdam.

mooie momenten, herinneringen
De Herinneringskar, reminiscentie project

Project 1: De Herinneringskar


De invulling van een zinvolle dag is belangrijk, zeker voor ouderen met een vorm van dementie. Met het reminiscentie project 'de Herinneringskar' willen wij de bewoners van verpleeghuizen ondersteunen.

De eerste mobiele kar is in mei 2016 door SMC geschonken aan Aafje Slinge, een verpleeghuis met ongeveer 100 bewoners die lijden aan een vorm van dementie.

Studenten/vrijwilligers zijn samen met de bewoners aan de slag gegaan en de eerste resultaten zijn erg positief.


Reminiscentie, het bewust ophalen van positieve herinneringen d.m.v. diverse voorwerpen, muziek, geur, spellen en foto’s van vroeger.

-Het doel van de activiteit is het stimuleren van het geheugen, het bieden van een vorm van ontspanning en rust en het ondersteunen van de identiteit en zelfvertrouwen van de ouderen. Het terugdenken aan herinneringen van vroeger kan iemands dag een stukje zinvoller maken. Dit kan meetbaar gemaakt worden door de ouderen tijdens de activiteit te observeren en de resultaten van de gesprekken vast te leggen in een reflectie /communicatielijst. Deze lijst kan opgenomen worden in het zorgdossier.

-De Herinneringskar is een laagdrempelige activiteit voor ouderen die de zorg inzicht geeft in het vroegere leven van de bewoner.

-Voor mantelzorgers en vrijwilligers is het een makkelijke activiteit om op te pakken en om mee te werken. Het doel van de activiteit voor de zorgverleners, mantelzorgers en familie is om de beleving van de ouderen in de recentelijke levensfase beter te leren kennen. De onderlinge band tussen de ouderen en de zorgverleners/mantelzorgers zal daardoor versterkt kunnen worden.

-Na observatie van de bewoners van Aafje Slinge zal SMC het project verder uitwerken. Er zal gezocht worden naar de mogelijkheden tot uitbreiden en waar nodig zullen aanpassingen gedaan worden. In de loop van 2016 zal het concept klaar zijn en zal er gekeken worden hoe we dit ook op andere zorglocaties kunnen inzetten. De resultaten zullen in dit projectplan worden opgenomen.


Op dit moment onderzoeken 25 studenten van de HR een combinatie van snoezelen en reminiscentie.

Een workshop over dit onderwerp kan vanaf januari 2017 bij ons geboekt worden. Zie ook onze pagina Reminiscentie en Snoezelen.

Neem vrijblijvend contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Logo Stichting Mens Centraal


Stichting Mens Centraal


Postadres:


Nachtwaker 43

3161 LL  Rhoon

NederlandUw werk op onze website?

Your work at our website?

Klik hier/click here


Aanmelden nieuwsbrief


Gebruiksvoorwaarden

Stichting Mens Centraal helpt senioren
Anbi-status
Samenwerking Dock, Zadkine en stichting Mens Centraal
Samenwerking Dock, Zadkine en stichting Mens Centraal
Rotterdammers zijn er voor mekaar
Samenwerking Dock, Zadkine en stichting Mens Centraal

Project 2: 'Voor Mekaar'

‘Voor Mekaar’ is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid. Om signalering van eenzaamheid niet van het toeval af te laten hangen, krijgen alle 75+ minstens één keer per jaar een huisbezoek door professionals en/of getrainde vrijwilligers.

 

Voor de wijk Pendrecht/Charlois heeft SMC 125 studenten SMD van het Zadkine kunnen verbinden aan Dock. Dock is de uitvoerende partij voor Rotterdam-Charlois maar voor samenwerking staan zij altijd open.

De 750 brieven zijn verstuurd aan de 75-plussers, de studenten hebben workshops gevolgd en geleerd in rollenspellen hoe zij inspelen op situaties.

Eind mei waren de VOG-verklaringen binnen en hebben de eerste gesprekken plaats gevonden met de senioren.

Alle senioren in de wijk Pendrecht zijn benaderd en alle hulpvragen vanuit de ouderen zijn door professionals binnen de wijken opgepakt. Eind juni 2016 zijn de gesprekken allemaal afgerond.

De rapportage en uitkomsten van deze gesprekken worden uitgewerkt.


De samenwerking tussen Dock, Amber van Lien, de docenten van het Zadkine en SMC is prima verlopen. Wij hopen volgend jaar het project opnieuw met elkaar op te pakken.

Wij bedanken alle SMD studenten voor hun enorme inzet!Mobiel: 06 - 40545490


E-mail: info@stichtingmenscentraal.nl


KvK: 56599994


IBAN:  NL36INGB0007443734