Privacy
Logo Stichting Mens Centraal

 

Stichting Mens Centraal

 

Postadres:

 

Nachtwaker 43

3161 LL Rhoon

Nederland

 

 

Uw werk op onze website?

Your work at our website?

Klik hier/click here

 

Aanmelden nieuwsbrief

 

Gebruiksvoorwaarden

Anbi-status
Stichting Mens Centraal helpt senioren

 

 

Mobiel: 06 - 466 689 73

 

E-mail: info@stichtingmenscentraal.nl

 

KvK: 56599994

 

IBAN: NL36INGB0007443734

 

 

Privacyverklaring

Stichting Mens Centraal (SMC) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe SMC omgaat met het gebruiken en verwerken van persoonsgegevens.

1.PERSOONSGEGEVENS

SMC verwerkt persoonsgegevens om mooie en ondersteunende projecten voor senioren op te kunnen zetten. Hierdoor kunnen we ons werk optimaal en efficiënt doen. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van vrijwilligers, studenten, hulpvragers, instellingen, contactpersonen en donateurs: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer (voor vrijwilligers die reiskosten declareren en donateurs) en overige persoonsgegevens die vrijwilligers en hulpvragers zelf verstrekken en belangrijk zijn om een goede match te maken en te onderhouden. Van de mensen die de SMC-nieuwsbrief ontvangen, verwerken we alleen naam en e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Voor een passende match tussen vrijwilligers en hulpvragers/vrijwilligersfuncties kan het van belang zijn om gevoelige persoonsgegevens te verwerken, zoals de gezondheidssituatie of eventuele beperkingen. Hiervoor geven vrijwilligers en hulpvragers expliciet toestemming.

Hoe komen we aan de persoonsgegevens

Bovengenoemde persoonsgegevens ontvangen we van de betrokkenen zelf. Deze worden doorgegeven via de website, e-mail of Social Media bericht en in telefonisch of persoonlijk contact.

2.DOELEINDEN

SMC verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-Werven, matchen, begeleiden, trainen en waarderen van vrijwilligers; persoonlijke gegevens van vrijwilligers zijn nodig voor onze communicatie en het realiseren van een passende vrijwilligersfunctie.

-Werven, matchen en begeleiden van hulpvragers; persoonlijke gegevens van hulpvragers en contactpersonen zijn nodig voor onze communicatie en het realiseren van een passende match met een vrijwilliger.

-Samenwerking met instellingen waar SMC vrijwilligers inzet; persoonlijke gegevens van instellingen en contactpersonen zijn nodig voor onze communicatie en het realiseren van een goede samenwerking.

-Verzorgen van workshops en evenementen voor vrijwilligers; hiervoor ontvangen zij een digitale uitnodiging. Vervolgens kunnen zij zich via de website aanmelden.

-Uitbetalen van de gemaakte reiskosten van vrijwilligers.

-Administratief verwerken van bijdragen van donateurs.

-Versturen van een digitale nieuwsbrief met informatie over het werk van SMC, leuke acties, vrijwilligersfuncties en ervaringen van andere vrijwilligers. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de ontvanger zich kan uitschrijven.

-Informeren over wijzigingen en ontwikkelingen in onze dienstverlening, speciale acties en andere relevante informatie.

-Evalueren en analyseren van onze dienstverlening zodat we onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren en optimaliseren.

3.BEWAARTERMIJN

SMC bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist. We zorgen ervoor dat persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt om onze samenwerking nu en in de toekomst te ondersteunen.

4.GEGEVENSOVERDRACHT

SMC verkoopt geen persoonsgegevens aan derden voor marketingdoeleinden. SMC verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten met bedrijven en studenten die in onze opdracht gegevens verwerken. Op deze manier zorgen wij ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Cookies

Voor een optimale werking van onze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door de website op een computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Cookies kunnen worden uitgeschakeld of verwijderd via de browserinstellingen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics (Google) om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Met de informatie kunnen we onze website verbeteren. Google heeft van SMC geen toestemming om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Social Media buttons

Berichten op onze website kunnen worden gedeeld met Social Media buttons. De meeste Social Media kanalen werken met cookies en hanteren hun eigen privacybeleid.

5.BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

SMC neemt passende maatregelen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. De website en database zijn beveiligd en alleen medewerkers van SMC en studenten met wie SMC een verwerkersovereenkomst heeft, hebben toegang tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun werkzaamheden. Indien iemand toch de indruk heeft dat zijn of haar gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan contact worden opgenomen met SMC.

6.GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

Voor het inzien, laten aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens, kan een ieder een verzoek indienen via info@SMCrotterdam.nl. SMC zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen, op het verzoek reageren.

Als SMC persoonsgegevens heeft verwerkt op basis van een expliciete toestemming, dan is er het recht deze toestemming in te trekken.

7.KLACHTENBEHANDELING

Als iemand een klacht heeft over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, dan kan contact worden opgenomen met SMC. Daarnaast is er het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

8.WIJZIGINGEN

Om de privacyverklaring actueel te houden, zal deze van tijd tot tijd door SMC worden aangepast. De meest recente versie staat altijd op de website van SMC.

9.CONTACT

Voor eventuele vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met SMC.

 

 

Stichting Mens Centraal

Nachtwaker 43

3161 LL Rhoon

Tel. 06 – 40 54 54 90

info@stichtingmenscentraal.nl

 

...