Over SMC
Logo Stichting Mens Centraal

 

Stichting Mens Centraal

 

Postadres:

 

Nachtwaker 43

3161 LL Rhoon

Nederland

 

 

Uw werk op onze website?

Your work at our website?

Klik hier/click here

 

Aanmelden nieuwsbrief

 

Gebruiksvoorwaarden

Anbi-status
Stichting Mens Centraal helpt senioren

 

 

Mobiel: 06 - 466 689 73

 

E-mail: info@stichtingmenscentraal.nl

 

KvK: 56599994

 

IBAN: NL36INGB0007443734

 

 

samenwerking senioren

Wie zijn wij?

 

Jarenlang hebben we het er over gehad dat 'ze' eens beter voor de senioren moesten zorgen.

Tot het besef kwam dat we zelf ook niet zoveel deden...

...

ANBI

 

Stichting Mens Centraal is door de belastingdienst per 1-1-2015 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hieronder kunt u alle informatie vinden over SMC betreffende de publicatieplicht ANBI.

 

Naam en contactgegevens

Stichting Mens Centraal (SMC)

Nachtwaker 43

3161 LL Rhoon

010-5017693 / 06-46668973

info@stichtingmenscentraal.nl

 

KvK 56599994

RSIN/fiscaalnummer: 8522.07.426

 

Beleidsplan

De doelstelling en de activiteiten die SMC opzet zijn hierin opgenomen, evenals het beloningsbeleid van de bestuursleden en de projectleider en de wijze waarop SMC haar inkomsten verwerft.

 

Wij gooien het roer om!

De vele veranderingen die, nu en in de toekomst, worden doorgevoerd binnen Zorg & Welzijn hebben geleid tot de oprichting van SMC.

De toenemende vergrijzing, de anders gestructureerde zorg en het langer zelfstandig blijven wonen maken dat het tijd wordt voor een nieuwe aanpak. SMC heeft vele onderzoeken laten uitvoeren om inzicht te krijgen waar behoeften van senioren liggen. Met de resultaten zijn wij een aantal projecten gestart ter ondersteuning van ouderen en mantelzorgers en van zorgverleners die werken met ouderen.

 

Onze Missie

Stichting Mens Centraal zet projecten en activiteiten op t.b.v. senioren, om binnen deze groep zelfredzaamheid te bevorderen, eenzaamheid en isolement te bestrijden en participatie aan het maatschappelijk leven te laten toenemen.

 

Visie en Doel

Ons motto is: ‘Je steentje bijdragen’.

De projecten en activiteiten zijn gericht op het ondersteunen van senioren, mantelzorgers en zorgverleners. Allen kunnen een helpende hand gebruiken. Wij zetten zoveel mogelijk projecten voor groepen nog zelfstandig wonende (kwetsbare) senioren op. De senioren die door ons ondersteund zijn stimuleren wij om zelf mee te helpen met een van onze volgende projecten. Door onze laagdrempelige werkwijze kan iedereen betrokken raken bij onze projecten, zich nuttig voelen en nieuwe contacten vergaren binnen de eigen omgeving. Voor het opzetten en realiseren van de projecten werken wij samen met professionals uit de zorgsector, met vrijwilligers en met studenten.

 

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geeft mogelijkheden om SMC een ondersteunde rol te laten vervullen d.m.v. haar projecten. Ook hier is samenwerking met relevante partijen noodzakelijk.

Iedereen hoopt oud te worden, maar met de huidige bezuinigingen in de zorg betekent dit ook dat we steeds

meer afhankelijk zijn van

mantelzorgers en vrijwilligers.

Laten we met z'n allen werken aan

een mooie oude dag

voor iedereen!

 

 

 

 

 

Die goede oude tijd kunnen

we niet terugbrengen,

maar samen met u creëren wij kansen voor een betere

toekomst

SMC ondersteunt ouderen.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u informatie over een bepaald project?

U mag mij altijd benaderen!

 

Vriendelijke groeten,

Ingrid Hoogstraten

 

E-mail: info@stichtingmenscentraal.nl

Mobiel: 06-466 68973

Stichting Mens Centraal

 

Bestuurssamenstelling m.i.v. 1-10-2018

 

  • Voorzitter:

Robin Groeneveld

 

  • Secretaris:

Vacant

 

  • Penningmeester:

Marianne Hoogstraten

 

 

 

Projectleiding

 

  • De leiding en begeleiding van onze projecten is in handen van Ingrid Hoogstraten, oprichtster van SMC.

 

 

 

Adviseur

 

  • Gijs Biesbroek, oud-voorzitter van SMC